ПАРК

ПАРК1, па̀ркът, па̀рка, мн. па̀ркове и (остар. книж.) па̀рки, м. Обществено място за разходка, почивка, благоустроено с тревни и водни площи, алеи с дървета, храсти и цветя, често и със съоръжения за спорт, детски площадки и под. От двете му страни дърветата и храсталаците на градината се тъмнееха неподвижни и сънни .. И над пространния парк, над дворовете и редките здания стоеше неподвижна, пепелява мъгла. Й. Йовков, Разк. III, 60. През Гетева парк във Ваймар се вие и бърза реката Илм, която дели малкия и тих градец на две. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 37. На картата е село, но то си е малко летовищно градче, разбогатяло от стопанисването на минералните бани. Големи хотели, пансиони, вили, безкраен боров парк. О. Василев, ЖБ, 293. Забележителни градове .. [в Белгия] — Брюссел (..), на Сенна, която е уток на р. Дила, с хубав парк за разходка. Й. Груев, УЗ, 103. // Голяма градина на дворец, богат дом или почивен дом, болница и под. Сред гъст парк, в тая обгърната в бръшлян вила, е прекарал в самотност половината от своя земен живот един от видните поети на столетието. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 156. И ситен дъжд шумеше по ламаринения покрив на стълбището към болничния парк. Д. Ангелов, ЖС, 172.

Английски парк. Парк, направен по такъв начин, че да наподобява естествената природа. Зад къщата имаше обширна градина, поддържана и гледана като английски парк. П. Спасов, ХлХ, 19. Зоологически парк. Остар. Книж. Зоологическа градина. Един специалист зоолог може да намери тука [в менажерията] някой рядък специмент между множеството птици и маймуни, но ние извлякохме заключение, че Нюйоркският зоологически парк е още твърде млад. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 3, 50. Ловен парк. В миналото — парк, в който има съоръжения за спортна стрелба. На връщане от Ловния парк, където бе връчил сребърна купа на победителя от ловната стрелба .. той се бе отбил, .., в казиното. П. Вежинов, ВП, 42. Народен (национален) парк. Гора или планина, защитена от закона с цел развъждане и запазване на редките ѝ растителни или животински видове; резерват. Правителството със закон-наредба уреди въпроса, като реши зайците да се пуснат в народния парк Витоша. Елин Пелин, Съч. IV, 236.

— От лат. parricus 'оградена горичка' през англ. park, нем. Park, фр. parc или рус. парк.

ПАРК

ПАРК2, па̀ркът, па̀рка, мн. па̀ркове, м. 1. Спец. Съвкупност от еднородни транспортни средства. Автомобилен парк. Автобусен парк. Вагонен парк. Локомотивен парк. Машинен парк. Самолетен парк. Тракторен парк.

2. Воен. Съвкупност от оръжия. Войници .., ешалони и огнестрелни паркове .. — цялото това множество непременно ще се отбие в етапния пункт. Й. Йовков, Разк. III, 171. Потегляйки за Балкана, предният отряд изоставил в Търново целия си обоз и парковете си. ВН, 1958, бр. 2033, 4. От 13/25 февруария — резервите на руската войска се напредват към румънските граници. На 16 са преместил парка на резервите в Хотин. НБ, 1877, бр. 67, 262.

3. Воен. Закрито или открито място в казарма, където се намират артилерийски оръдия. Аз и Александър слязохме на улицата, подирихме коне и припнахме към пристанището на артилерийския парк. Св. Миларов, СЦТ, 57-58.

4. Воен. Място за тренировка и обучение на военни; полигон. Тая година младите бойци ще водят танкострелковите тренировки в нов учебен парк. НА, 1963, бр. 4675, 1.

5. Рядко. Воен. Склад. Цяла седмица Златан не се отдели от оръдието и едва ли не премести леглото си в дъсчения парк, къ‑

дето между раклите, конската амуниция и тегличите се протягаше неговото тънко, по своему деликатно тяло. П. Вежинов, ВР, 76-77.

— Рус. парк.

Списък на думите по буква