ПАРКЀТ

ПАРКЀТ1 м. 1. Само ед. Събир. Специално изработени малки гладки четвъртити дъсчици от твърдо дърво (дъб, бук, ясен и др.), които служат за подова настилка. Дъбов паркет. Завод за паркет.

2. Подова настилка от такива дъсчици, наредени в геометрични фигури, която обикн. добре се излъсква. Минахме през една, две, три стаи — някогашните салони. Навсякъде беше прашно, .. Пердетата бяха пуснати, салоните тънеха в мрак, паркетът скърцаше. П. Спасов, ХлХ, 184. Паркетът пука под стъпките. Едно усмихнато мълчание е замряло под великолепните, изрязани и рисувани потони. К. Константинов, ПЗ, 203. Детето порасна у заможни господари, а момичето живя довчера у богатски къщи, с паркети и мрамор. Г. Райчев, ЗК, 208. Погледайте салона: трите зали светли — / пред вас отварят се една след друга. / Сияят лустри и лъщят паркети, / а в тъмни фракове стои прислуга. Ем. Попдимитров, СР, 53. Лъскам паркет. Цикля паркет. Обр. Блестящият под слънчевите лъчи сняг.. е превърнат в идеален паркет, за какъвто обитателите и на най-благоустроения американски град не биха могли да мечтаят даже. П. Делирадев, В, 258-259.

3. Остар. Място за танцуване в увеселително заведение, обикн. покрито с такава настилка; дансинг. — Господа, предлагам да дръпнем масите край стените, за да освободим паркета за танци. Х. Русев, ПС, 109. По средата, върху бавно въртящ се тъмночервен паркет, танцуваха двайсетина двойки. Ал. Бабек, МЕ, 255. Заведението приличаше на обикновен бар. Край стените имаше маси, .., а в средата — паркет за танцуване. Д. Димов, Т, 553.

— От фр. parquet.

ПАРКЀТ

ПАРКЀТ2 м. Юрид. 1. Само ед. Всички лица, които упражняват прокурорска длъжност в даден съд; надзор. Христакиев го уведоми, че в прокурорския паркет е заведено дело против Кондарев за убийството на равнирътския кмет. Ем. Станев, ИК III и IV, 533. Веднъж майка ми дойде разплакана.. Отишла при секретаря на паркета и без да му казва за историята с прокурора, измолила свиждането. Ем. Манов, ПЯ, 68. Пътуването му е във връзка с аферата, следственото дело по която той тъкми да предаде в прокурорския паркет непременно към края на този месец. Бълг., 1902, бр. 466, 4.

2. Канцелария на прокурор. Той [прокурорът] захванал да му казва "господин" и често го посещавал в затвора или викал в паркета си не да го изпитва, а да говори с него. З. Стоянов, ХБ, 153.

— От фр. parquet.

Списък на думите по буква