ПАРКЕТОЦИКЛА̀ЧЕН

ПАРКЕТОЦИКЛА̀ЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Рядко. Само в съчет. Паркетоциклачна машина. Машина за циклене на паркет.

Списък на думите по буква