ПА̀РКИНСОН

ПА̀РКИНСОН м. Обикн. в съчет.: Болест на Паркинсон. Мед. Хронично прогресиращо заболяване на определени области на главния мизък, което се характеризира със забавени движения, непрестанно треперене на ръцете, главата, скованост на мускулите и други симптоми. От паркинсона ръцете и главата му трепереха.

— От англ. собств.

Списък на думите по буква