ПА̀РКОВ

ПА̀РКОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от парк1. В горските разсадници .. ще бъдат отгледани необходимите декоративни горски фиданки за нашите крайпътни, паркови и други залесявания. ВН, 1960, бр. 2681, 1. Според него [проф. Консулов], плодовете но това красиво парково дърво [дивия кестен], .., са източник на някакви "жизнени лъчи". Последните забавяли с около 40 на сто растежа на присадени върху мишки ракови клетки. ВН, 1959, бр. 2559, 4. Паркова птица. Паркова охрана. Парково дело. Парково строителство. Парково изкуство.

Списък на думите по буква