ПА̀РКОУСТРОЙСТВО

ПА̀РКОУСТРОЙСТВО, мн. няма, ср. Наука за устройството, строителството на паркове; паркостроителство. Декоративното лесовъдство съставлява една много важна част от градинарството, особено от паркоустройството. Гр, 1906, бр. 9, 140.

Списък на думите по буква