ПАРКУ̀Р

ПАРКУ̀Р м. Спорт. Пътят, разстоянието, което изминава кон при конно състезание, преодолявайки определен брой и вид препятствия. В първата дисциплина — конен крос на 2500 метра с 15 препятствия — победи П. Костов .. с кон Кубик, изминал паркура за 5.14 минути без грешка. ВН, 1959, бр. 2516, 3.

— От фр. parcours.

Списък на думите по буква