ПАРЛА̀К

ПАРЛА̀К, мн. ‑ци, м. Диал. 1. Остатък от изядено от вълк животно (овца, коза и др.) заедно с вълна или козина. Той беше бял като пряспата под него. И рогата му избеляха от времето. Някога с тия рога той повали своя връстник, а вълците разнесоха парлака на убития. Ламар, ПР, 78.

2. Парче, къс от нещо. Парлак месо.

— От тур. paralamak 'разкъсвам, раздирам'.

Списък на думите по буква