ПАРЛАМА̀

ПАРЛАМА̀ нареч. Диал. На дребно, на парче, по малко. Продавам парлама. Парлама е по-скъпо (Н. Геров, РБЯ IV, 14).

— От тур. parаlama. — От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901.

ПАРЛАМА̀

ПАРЛАМА̀ ж. Разг. Проява, постъпка, с която се цели постигане на ефект, изтъкване, вдигане на шум; шумотевица, шум. Той може да прави парлама, в най- хубавия смисъл, такъв му е характерът, но не обича друг да прави от него парлама. Т. Монов, СЧ, 68. Провикна се тогаз Тефик: / "Бъди спокоен, Гоце — / това е само парлама / за пред очите на властта!". В. Марковски, ЛГ, 53-54.

За парлама. Разг. За пред хората, за показ, ефект. — Какво работи сега? — попита Колката. — Нищо. Разпродава. Е, от време на време излиза в "ачика", но и то е за парлама. Демек, вижте, и аз съм трудов човек. С. Чернишев, ВМ, 65. Вие лично го измислихте онази нощ за агитация и пропаганда, за парлама — по-точно казано. Т. Монов, СЧ, 170.

— От тур. parlama 'блясък'.

Списък на думите по буква