ПАРЛАМЕНТАРЍЗЪМ

ПАРЛАМЕНТАРЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Политическа система, при която държавното ръководство се осъществява чрез парламент; парламентарна демокрация. Говорите за вашата тактика и критикувате нашата. Каква тактика е вашата? Доктринерство и парламентаризъм! Чакате да ви изберат с болшинство и да вземете властта по легален път, макар че говорите за революция. Илюзия! Ем. Станев, ИК I и II, 73. Никой не помисли, разбира се, че най-голямото подражание на европейската мода бе това, което вършеше събранието — създаването на парламентаризъм във вчерашната турска провинция. С. Радев, ССБ I, 90. — Чичо! — .. — Откога изменихте на английския парламентаризъм и станахте привърженик на руското самодържавие? В. Геновска, СГ, 224. Темата на комедията ["Службогонци"] е ясно определена от самото ѝ заглавие.. Това е една от най-големита язви, които е създал парламентаризмът у нас. К. Величков, ПССъч. VIII, 145.

— От фр. parlementarisme.

Списък на думите по буква