ПАРЛАМЕНТАРЍСТ

ПАРЛАМЕНТАРЍСТ м. 1. Член на парламент; депутат. Въпросът бе съвсем естествен и се оправдаваше с традициите на всички парламентарни страни .. Каравелов обаче не пожела да отговори. Големият парламентарист изневери на себе си. С. Радев, ССБ I, 241. Само Бенковски беше спокоен. Като същи парламентарист, той чакаше да утихнат страстите, за да издебне удобен момент да се намеси. Л. Стоянов, Б, 73. В разговор с делегацията Неру е приветствувал българските парламентаристи. ВН, 1961, бр. 2979, 3.

2. Привърженик на парламентаризма.

Списък на думите по буква