ПАРЛАМЕНТА̀РСКИ

ПАРЛАМЕНТА̀РСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Книж. Парламентарен; парламентен, парламентски. Братя сърби и хорвати! Не сте ли са още наситиле от парла‑

ментарската игра във Венгрия? С, 1872, бр. 33, 258.

Списък на думите по буква