ПАРЛАМЀНТЕН

ПАРЛАМЀНТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Рядко. Парламентарен (в 1 знач.). Парламентно здание. Парламентни заседания.

Списък на думите по буква