ПАРЛА̀ЧЕ

ПАРЛА̀ЧЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Умал. от парлак; късче, парченце.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква