ПАРНА̀СКИ

ПАРНА̀СКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Лит. Който се отнася до френската поетична школа "Парнас" от втората половина на ХIХ век. Той [Петьофи] се забравя в наслада от произведенията на Шекспира, Шилера.., Хайне и всички онези чародейци на словото, които не се губят в парнаските мъгли, а твърдо стоят на земята. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 135.

2. Разш. Книж. Литературен. Той [А. Страшимиров] се върна от странство именно като същи парнаски бог, който иска поклонение, превъзнасяние, хвалби. Д. Благоев, ЛКС, 109.

Парнаска школа. Лит. Френска поетична школа от втората половина на ХIХ век, която провъзгласява теорията за чистото изкуство, като издига в култ формата. Г-н де Шеврон е живял, както се вижда, в голямо общение с прочутите поети от парнаската школа. С. Радев, Х, 1909, бр. 1-2, 14.

Списък на думите по буква