ПА̀РНИКОВ

ПА̀РНИКОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до парник. За усиленото използуване на почвата, може да си съставим понятие от следния пример на парниково сеитбообръщение: в началото на януари садят сала, а към половината на същия месец посаждат между нея карфиол. Гр, 1906, бр. 1, 14. Парникова рамка. Парникова площ. Парниково производство. Парникови каси. Парникови стъкла.

2. Който е произведен в парник (в 1 знач.). Нощем ще го [разсада] завиваме, за да го предпазим от сланите, така че в края на април вече ще имаме готов парников разсад. НМ, 1958, бр. 286, 2. Парникови домати. Парникови зеленчуци. Парникови цветя.

Парников ефект. Спец. Затопляне на климата, причинено от замърсяване на атмосферата и натрупване на огромни количества въглероден двуокис, който задържа топлинната енергия и пречи на охлаждането. Високата температура на Венера се обяснява главно с т. н. парников ефект, при който излъчваната от планетата топлина се задържа от въглеродния двуокис в атмосферата и планетата не изстива. Физ. VIII кл 1980, 198. Парниково цвете (растение). Книж. Изнежен, физически незакален човек; саксийно цвете.

Списък на думите по буква