ПА̀РО

ПА̀РО-. Първа съставна част на думи със значение: който е свързан с пара, напр.: пародобивен, пароизолационен, пароизпускане и др.

Списък на думите по буква