ПА̀РОВ

ПА̀РОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Книж. Парен1. Най-употребяваните в дървообработването сушилни са камерните, въздухът, в които се загрява посредством парови калорифери. В. Цветков и др., МТД, 38. В паровите сушилни казеинът се суши .. на рамки, поставени в сушилните, в които въздухът се нагрява от 50° до 60° С. Н. Димов и др., ТМ, 329. От 1820 година памучните изделия захванале да добиват грамадни успехи, защото паровата машина можела да работи насякъде, независимо от силата на водата. Знан., 1875, бр. 14, 220. В свинцовите рудници във Великобритания.. в сегашното време действува парова сила, която е равна на ръчната работа с 750,000 души! Знан., 1875, бр. 22-23, 355.

Списък на думите по буква