ПАРОВЛА̀К

ПАРОВЛА̀К, мн. ‑ци, м. Остар. Локомотив; паровоз, парожерка. Исполинските машини, с които прокопават цели земи и планини.. и карат параходи и паровлаци глядат на един ничто-никакъв деец, — на малките капчици сгрята вода, които ся казват пара. Й. Груев, СП (превод), 85. Той цели 15 години ся труди, за да си изтъщи паровлака (локомотив). Й. Груев, СП (превод), 59.

Списък на думите по буква