ПАРОВО̀З

ПАРОВО̀З м. Остар. Книж. Локомотив; паровлак, парожерка. Цял ден проломът ехти от свирките на паровозите; влакове сноват край реката и бълват стълбове дим към чистото и синьо като сапфир планинско небе. Ив. Вазов, БП, 5. Те [машини с високо налягане] повечето ся употребяват тогава, когато самата машина тряба да ся движи от място на място. Ето защо паровозите са машини с високо налягание. И. Гюзелев, РФ, 194. Па̀рата, откак ся тури на работа по паровози и пароплуви дотолкова скъси длъгите пространства, чтото сега чловек може заобиколи Земята за 80 дни. Лет., 1871, 201. Конят връви четире пъти по-полека от паровоза. Хр. Данов, ТПЧ, 74.

— Рус. паровоз. — Друга форма: параво̀з.

Списък на думите по буква