ПАРОГА̀ЗОВ

ПАРОГА̀ЗОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Спец. 1. Който се състои от па̀ра и газ (въздух). Парогазова смес.

2. Който се отнася до смес от па̀ра и газ (въздух). Ако изходящите газове на газовата турбина преди да излязат в атмосфера‑

та минат през пещта на парен котел, общата икономичност на получения парогазов цикъл силно нараства. НТМ, 19661, кн. 11, 4.

Списък на думите по буква