ПА̀РОГЕНЕРА̀ТОР

ПА̀РОГЕНЕРА̀ТОР м. Спец. Генератор за пара в топлоцентрала. Водата, която се движи в серпантините, отнема топлината от реактора, като я носи в парогенератора. Това е "котел", в който не гори огън, а се използува топлината, донесена от охлаждащата реактора вода. К. Кузов, ПВС, 87-88. От парогенератора парата по паропровода се подава в турбинното отделение на парната турбина и чрез синхронен генератор се получава електрическа енергия. Ел. ХI кл, 1965, 21-22.

Списък на думите по буква