ПА̀РОЖЕН

ПА̀РОЖЕН, ‑жна, ‑жно, мн. ‑жни, прил. Диал. В съчет.: Парожна вила. Вила1, която има и рог парог.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква