ПАРОНЍМ

ПАРОНЍМ м. Езикозн. Дума, близка по звуков състав до друга дума, но различна по значение. Според едни езиковеди паронимите са явление на езика .., според други — паронимите са явление на езика и речта. Ст. Василева, РБД, 7. Думите "вихрушка" и "върхушка" са пароними.

— От гр. παρώνυμος.

Списък на думите по буква