ПАРОНЍМЕН

ПАРОНЍМЕН, ‑мна, ‑мно, мн. ‑мни, прил. Езикозн. Който се отнася до пароним и до паронимия; паронимичен, паронимически. Значителен брой лексикални единици са многозначни и влизат в паронимни отношения с други думи, които също са многозначни лексикални единици. Ст. Василева, РБД, 9. Паронимна двойка.

Списък на думите по буква