ПАРОНЍМИЯ

ПАРОНЍМИЯ ж. Езикозн. Свързване, смесване на думи с различно значение, поради външна, звукова прилика между тях, което довежда до грешната им употреба. Явлението паронимия е близко с другите явления, характеризиращи лексикално-семантичните отношения между думите: полисемия, антонимия, омонимия, синонимия. Ст. Василева, РБД, 9.

— От гр. παρωνυμία.

Списък на думите по буква