ПАРООБРА̀ЗЕН

ПАРООБРА̀ЗЕН, ‑зна, ‑зно, мн. ‑зни, прил. Книж. Който е като па̀ра. На километър от станцията се издигаше към небето грамаден, прозрачен като пара стълб.. В колата изведнъж нахлу топъл, много топъл въздух, а когато тя спря пред станцията, огромният парообразен стълб бе изчезнал. Ст. Волев, МС, 179-180. От центробежната сила капките изхвърлят навън масло в парообразен поток от милиони дребни капчици. ВН, 1958, бр. 2057, 2. В почвата се намират винаги и малки количества вода във вид на водни пари — парообразна влага, без съществено значение за растенията. Осн. сел. стоп. VIII кл, 12. Към добрите проводници ся отнасят: металите, каменните въглища, водата в каплово [течно] и парообразно състояние.. и всичките влажни тела. И. Гюзелев, РФ, 347.

Списък на думите по буква