ПА̀РООБРАЗУ̀ВАНЕ

ПА̀РООБРАЗУ̀ВАНЕ ср. Спец. Образуване на па̀ра; изпаряване. Като извърви локомотивът 1000-12000 км, трябва да се чисти утайката, накипът в котела. Накипът налепва по стените и пречи на парообразуването. Ив. Бурин, НП, 34. Изпарение (парообразуване) се нарича процесът на преминаване на течността в пара от повърхността на течността. Ст. Пиперков и др., ЕМ, 218. Интензивно парообразуване. Максимално парообразуване.

Списък на думите по буква