ПАРООТВО̀Д

ПАРООТВО̀Д м. Спец. Тръба за отвеждане на па̀ра. Па̀рата хриптеше в .. пароотводите и излиташе на бели, чевръсти струйки из димната тръба. Д. Добревски, БКН, 24.

Списък на думите по буква