ПАРООТВО̀ДЕН

ПАРООТВО̀ДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. В съчет.: Пароотводна тръба. Пароотвод. Рубчев се намести върху издадената от мотора пароотводна тръба. Д. Добревски, БКН, 56. В пароразпределителната кутия се втича водната пара, произведена от парния котел и от нея излиза също широката пароотводна тръба за отработената пара. Ст. Михайлов и др., ГМ, 181.

Списък на думите по буква