ПА̀РОПРЕГРЕВА̀ТЕЛ

ПА̀РОПРЕГРЕВА̀ТЕЛ, ‑ят, ‑я, м. Спец. Топлообменно устройство в парни котли за подсушаване и прегряване на па̀рата. Паропрегревателят представлява една система от огънати зигзагообразни тръби, в които мократа наситена пара се изсушава и прегрява, без да ѝ се повиши налягането. Р. Ранков и др., М, 49. В паропрегревателите на парните котли се внася топлина на сухата наситена пара, получена в парния котел, до получаване на пара с исканото прегряване. К. Славомиров, Т, 139.

Списък на думите по буква