ПАРОПРОВО̀Д

ПАРОПРОВО̀Д м. Спец. Система от тръби, през които минава па̀ра. После .. се качиха на "Сан Микеле": жалък кораб беше наистина .. с паропроводи, които свистяха. Н. Антонов, ВОМ, 129. Сглобяваха пароразпределителя.. Група матроси обвиваха паропроводите с изолационни бинтове. Д. Добревски, БКН, 169. Монтаж на паропровод.

Списък на думите по буква