ПАРОПРОИЗВО̀ДСТВО

ПАРОПРОИЗВО̀ДСТВО ср. Спец. 1. Производство на па̀ра.

2. Паропроизводителност. Стръмнотръбните котли се строят с нагрявна площ до 6000 м2, паропроизводство до 100 кг (м3) час, налягане над 120 атм. Р. Ранков и др., М, 47.

Списък на думите по буква