ПА̀РОРАЗПРЕДЕЛЀНИЕ

ПА̀РОРАЗПРЕДЕЛЀНИЕ ср. Спец. Разпределение на па̀ра; пароразпределяне. Джеймс Уат публикува патента си за двойно действуваща парна машина, която съдържа повечето от основните елементи на съвременната парна машина: двойно действие на буталото, клапанно пароразпределение, ексцентър, центробежен регулатор и кондензатор. Ст. Михайлов и др., ГМ, 179. Краново пароразпределение. Шибърно пароразпределение.

Списък на думите по буква