ПА̀РОРАЗПРЕДЕЛЍТЕЛЕН

ПА̀РОРАЗПРЕДЕЛЍТЕЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Спец. Който се отнася до пароразпределител. Пароразпределителният механизъм има задачата да определи момента за влизане в цилиндъра на отме‑

реното от регулатора количество пара и момента на излизането му. Р. Ранков и др., М, 74. За да може да става последователно пускане на парата.., към парния цилиндър се прикрепва така наречената пароразпределителна или шибърна кутия. Ст. Михайлов и др., ГМ, 181.

Списък на думите по буква