ПА̀РОСЍЛОВ

ПА̀РОСЍЛОВ, ‑а, .о, мн. ‑и, прил. Спец. 1. Който използва силата на па̀рата, за да се движи, работи. Съвременните паросилови уредби, където парата се използува вече не само за получаване на механична работа, а и за редица други цели, изискват построяването на една обща теория К. Славомиров, Т, 225. Главната особеност на паросиловите машини (парни машини и парни турбини) е, че горивото изгаря извън машините в пeщта на парния котел Маш. IХ кл, 147.

2. Който се отнася до па̀рата като термодинамично явление и двигателна сила. Към известните недостатъци на паросиловото задвижване трябва да се прибави и възбуждането на надлъжни колебания във валяка от действието на парната машина. Д. Христов, СПМ, 370. Общата теория на паросиловите цикли описва термодинамичните им особености.

Списък на думите по буква