ПАРОТЍТ

ПАРОТЍТ м. Мед. Обикн. в съчет. Епидемичен паротит. Остра вирусна болест, при която се възпаляват околоушните слюнчени жлези, обикн. у децата; заушка. Нерядко жлезата [околоушната жлеза] се възпалява под действието на вируси и се получава картината на инфекциозно страдание, известно като епидемичен паротит или заушка. Ал. Гюровски, АЧ, 202. Острият панкреатит може да настъпи като усложнение на острите инфекциозни заболявания (епидемичен паротит, скарлатина). М. Василев и др., ВБ, 393.

— От гр. пара‑ +ΐ̀υς, [TODO convert greek=ªôüò] 'ухо'.

Списък на думите по буква