ПАРПУ̀ЛЧЕ

ПАРПУ̀ЛЧЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Дребосък. Съученици сме били, седели сме на един чин. Бяхме и на един ръст. Аз си останах парпулче, както си ми викахте, а ти, я какъв се извъди! Б. Болгар, Б, 10.

Списък на думите по буква