ПА̀РСЕК

ПА̀РСЕК м. Астрон. Единица за разстояние, равна на разстоянието от Земята до звезда с годишен паралакс, равен на една секунда (или 3,26 светлинни години). За космоса наистина са приети и особени единици за измерване — светлинна година и парсек. М. Ганева, ГМ (превод), 183. Парсек — единица за измерване на растояния, приети в астрономията. Думата парсек е образувана от паралакс и секунда. К, 1964, кн. 7, 26-27. Най-близката до нас звезда — Проксима от съзвездието Центавър — е отдалечена от Земята на 1,31 парсека, което значи, че светлината от нея стига до нас за 4,27 години. К, 1970, кн. 6, 3.

— Фр. parsec.

Списък на думите по буква