ПА̀РСИ

ПА̀РСИ мн. Последователи на философа Заратустра (Зороастър) в Индия, Иран. Тук [в Бомбай] са парсите — заселили се в Индия преди тринайсет века, потомци на Заратустра. Някои от тях са още — поклонници на огъня, на водата и на земята. А. Каменова, И, 44. Персийските парси (огнепоклонници), — ако и да живеят между мохамеданете и христиенете, — и до днес още ходят на поклонение в своя огнехранителни манастир, който са намира в града Баку. Знан., 1875, бр. 8, 116. В Персия има и парси, които са покланят на огъня. Ив. Богоров, ВГД (превод), 262.

— От перс.

Списък на думите по буква