ПА̀РТ

ПА̀РТ-. Първа съставна част на сложни думи със значение: 'партиен', напр.: партком, партсекретар.

Списък на думите по буква