ПАРТА̀Л

ПАРТА̀Л м. Диал. Парцал; парцан.

— Тур. partal. — От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901.

Списък на думите по буква