ПА̀РТБЮРО

ПА̀РТБЮРО ср. Остар. Бюро на първична партийна организация на Българската комунистическа партия (до 1990 г.) (БКП). Над ТКЗС-ето, гордостта на ведровската партийна организация, надвисна смъртна опасност. Партбюрото започна да заседава всеки ден. А. Гуляшки, МТС, 190.

Списък на думите по буква