ПА̀РТЕРА

ПА̀РТЕРА ж. Остар. Книж. Партер. Светът е едно голямо позорище, на което хората играят комедия.., богати люде пълнят ложите, а сиромасите са трупат у партерата. У, 1871, бр. 14, 224.

— От фр. parterre.

Списък на думите по буква