ПА̀РТЕРЕН

ПА̀РТЕРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Който се отнася до партер. Тревненската река бе обградена с двуетажни къщи, партерните помещения на които се заемаха изключително от занаятчийски работилници. Д. Казасов, ВП, 37. Чувам веселба и надниквам през един партерен прозорец. ВН, 1960, бр. 2721, 4. Той, изглежда, е стоял до прозорците.. Чух го как ми потропва по стъклото — стаята му се намираше на партерния етаж. А. Гуляшки, ЗР, 96. Гуревич е по-стар и по-опитен състезател.. Особено опасен в партерната борба. НС, 1971, бр. 99, 4.

Списък на думите по буква