ПА̀РТИ

ПА̀РТИ ср. Нов. Книж. Събиране на хора от приятелски или колегиален кръг обикн. с развлекателна цел; купон2. В неделя съм на парти у един мой съученик.

— Англ. party.

ПА̀РТИ

ПА̀РТИ мн. Истор. Партяни. Трийсет и седем години служи Лев Аврелий в гарнизоните на Азия. Воюва срещу партите, отбранява Александрия, когато хората на Папиний се вдигнаха на бунт. П. Константинов, ПИГ, 8.

Списък на думите по буква