ПАРТЍЕН

ПАРТЍЕН, ‑ѝйна, ‑ѝйно, мн. ‑ѝйни, прил. 1. Който се отнася до партия1. Както обикновено бива у нас, партийните страсти са по-живи, колкото по-глуха е провинцията. Ив. Вазов, Съч. ХII, 123. — Ваша милост, какво търсите в нашето село? — Нищо не търся. Обикалям селата. — Да не сте партиен оратор? К. Петканов, В, 237. За Михалаки Георгиев знаеме, че не е от партийни среди. СбЦГМГ, 118. В народната песен е напълно възсъздаден целият живот на народа.., и възсъздаден е той обективно, с еднакъв поглед за всичко, а не от партийно гледище. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 38. Не щеш ли, близко там / било партиен клуб. И отведнъж / изскочил някой си държавен мъж. Д. Подвързачов, Б, 33. Партиен член. Партийна маса. Партийно събрание.

2. Стесн. Който се отнася до Българската комунистическа партия (до 1989 г.). Невидими и ловки партийни функционери сновяха из тютюневите центрове и подготвяха борбата на гладните за повече хляб. Д. Димов, Т, 224. Сега е изминал близо четвърт век от онова време .. Някогашните ученици, студенти, уволнени учители са партийни работници, държавни служители, преподаватели в гимназията, културни дейци. В. Йосифов, Избр. тв I, 111. Партийният и административно-техническият актив на строежа обсъждаше състоянието на стопанската сметка в предприятието. Т. Монов, СН, 188. Да вземем например този Пандов.. Критикува дори и партийния секретар. М. Марчевски, П, 156. Партиен актив. Партиен комитет. Партиен конгрес. Партийна линия. Партийна школа. Партийна ядка. Партийно поръчение.

3. Като същ. партиен, партийният м., партийна<та> ж. член. Разг. а) Партиен секретар (секретарка) на първична организация на Българската комунистическата партия (обикн. до 1989 г.). Инженерчето протестира .. и отнесе въпроса по-нагоре .., като влачеше и други маси след себе си, които го поддържаха начело с партийния. К. Калчев, СР, 91-92. — Такива като Бунгура ги има навсякъде — рече той. — В село нашият партиен е от неговия сорт. Г. Мишев, ЕП, 26. б) Член на Българската комунистическа партия (обикн. до 1989 г.). Къде отидоха партийните? Пак ли на събрание? △ Партийните винаги имаха предимство за работа пред безпартийните.

◊ По партийному. Разг. Според изискванята, устава на определена партия. — Тоя човек почна да рови и за липака, и за къщата. Живи ще ни изяде! — Заслужаваш да те изяде, защото не знаеш как да действуваш! — Е, как? Аз по партийному! Ст. Даскалов, СЛ, 201.

Списък на думите по буква