ПАРТИЗА̀НИН

ПАРТИЗА̀НИН1, мн. партиза̀ни, м. 1. Участник, борец в нелегална въоръжена борба против чужда окупация или тирани‑

чен режим в дадена страна, организирана чрез бойни групи, отряди в планини, гори и под. Пенчо Пенев е кръстосвал тези краища на Стара планина като партизанин, той познава трудностите на терена в партизанската и нелегална борба. Г. Караславов, ПМ, 10. — Аз съм чувал, че партизаните постоянно местят лагера си — продума Агапи. — Местят, но след всяка акция. Ив. Хаджимарчев, ОК, 48. — Нагоре, казват, партизани излезнали. Гонели бирниците, гонели реквизиционните комисии. Х. Русев, ПС, 52. В 1829 година, когато стана известно, че от жителите на десния бряг на Дунава ще да са състави едно отделение от волентире-партизане, то това известие.. обещаваше на българските хайдуци.. големи надежди за успех в техните отважни предприятия. НБ, 1876, бр. 21, 82.

— От фр. partizan или рус. партизан.

ПАРТИЗА̀НИН

ПАРТИЗА̀НИН2, мн. партиза̀ни, м. Остар. Книж. 1. Член или привърженик на някоя партия, който участвува в политически борби. Бай Димо, очевидно, беше ярък политикан и ярък партизанин. Ив. Вазов, Съч. ХII, 123. Тях [телефонистите] ще чуете да пеят.., да спорят по политика ожесточено и непримирено — с всичките маниери на заклети партизани. Д. Калфов, ПЮН, 117. — Интересно занятие, .. От колко години го упражнявате? — Откакто се знам, господин председателю. Не помня да не съм бил някога партизанин. Елин Пелин, Съч. IV, 118. Партизанете на правителството повдигнаха шумотевица и поискаха да заглушат гласа на справедливостта и негодуванията на патриотизма. Хр. Ботев, Съч. 1929, 137. И додето те се накоткат, току видиш партизаните, на които тряба кмет, училищно настоятелство, не за населението, но за тях, избрали си ги. Ил. Блъсков, КУ, 29.

2. Привърженик, застъпник, последовател на някаква личност, идея и др. Каква непоправима беда, ако след триумфалното връщане на княза гръмнеше по света новината за едно сражение между негови партизани и негови врагове! С. Радев, ССБ II, 199. При това настроение на събранието задачата на консерваторите, партизани на двукамарната система, бе много мъчна. С. Радев, ССБ I, 87. Съображения от по-трезво естество ни карат да бъдем партизани на 8 часовия работен ден. Б, 1919, кн. 2, 53. Колкото и да са лоши стиховете на предишните ни поети, в тях има поне смисъл; сегашните им събратя.. като партизани на чистото изкуство, не се стараят стиховете им да имат поне смисъл. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 254. Поискали от консула Сцевола за да улови метежника; но Сцевола бил партизанин на Гракхова закон и са отрекъл да употреби каквото и да е насилие. Н. Михайловски, РВИ (превод), 240.

— От фр. partisan или рус. партизан. — В. Гайда, 1863, бр. 7, 55.

Списък на думите по буква