ПАРТИЗАНЛЪ̀К

ПАРТИЗАНЛЪ̀К1, мн. няма, м. Разг. Участие във въоръжена съпротива; партизанстване, партизанство. Утре полицията щеше да си блъска ангелите из Средна гора. Това се казва маневреност — благословена работа за партизанлъка! В. Андреев, С, 1972, кн. 11, 132. — Недьо, мъжо, не се ли наскита, не се ли насити на война и на партизанлък? В. Геновска, СГ, 316. — Пък партизанлъкът е тежък — продължава с глух глас старецът — и Марин не удържа... Почина близо до вашето село. Др. Асенов, СВ, 156-157.

ПАРТИЗАНЛЪ̀К

ПАРТИЗАНЛЪ̀К2, мн. няма, м. Разг. Неодобр. 1. Активно участие в политиката, в политическите борби; партизанствуване, партизанство, партизанщина. — Що не си направиш вратница? — пита полицаят. — На вас от партизанлък не ви остава време да си направите вратници. Й. Радичков, ББ, 61-62. По батювите си пътища не ща да вървиш, да го знаеш .. — Гледай си работата -.. — партизанлъкът не е за сиромаси хора, партизанлъкът къща не храни... Г. Караславов, Тат., 64. Надзирателят ми държа едно назидателно слово, ..:"Ти си кадърно момче и може да станеш писател, ако се откажеш от политиката. Що ти трябва да се занимаваш с партизанлък и да киснеш по затворите?" Мл. Исаев, Н, 194.

2. Използване участието в политически партии за лични облаги; партизанщина. — Млади са, ама имат сила. Ще гласувам аз за тях... — Защо не. Тяхното не е партизанлък, а идея. Ст. Мокрев, ЗИ, 293. Бяхме вече изредили всички партии: радикали, демократи, сговористи, земеделци... Само не и при стамболовист! .. Отначало чичо Сава не даваше и да се издума за помирение, отвратен от хората и от техния партизанлък. К. Калчев, ПИЖ, 89. Към края на живота си баща ми казваше, че гласи да напише: "Портрети на тамошни политически дейци и насаждането на партизанлъка в живота на България след Освобождението." СбЦГМГ, 34.

Списък на думите по буква