ПАРТИЗА̀НСТВАНЕ

ПАРТИЗА̀НСТВАНЕ мн. няма, ср. Отгл. същ. от партизанствам и от партизанства се; партизанство2, партизанлък2, партизанщина.

Списък на думите по буква